Inne

SłuchSłuch: jeden z pięciu zmysłów

Co słychać

Słuch jest jednym z pięciu zmysłów. Występuje przez układ słuchowy. To ucho kręgowców odbiera fale dźwiękowe, umożliwiając proces słyszenia.

Proces przesłuchania

Proces percepcji dźwięku (słyszenia) wynika z wibracji obiektu materialnego, który działa z pobudzeniem fizycznym.

W normalnych warunkach wibracje przenoszone są z obiektu, docierając do ucha, poprzez ruch falowy w cząstkach powietrza (fale dźwiękowe).

Czy wiesz

- 10 listopada każdego roku jest dzień przesłuchania. Tego dnia w kraju prowadzonych jest kilka kampanii mających na celu ochronę zdrowia i profilaktykę oraz walkę z głuchotą.