Inne

Dzień BiologaBiolog: wytwarzanie wiedzy o życiu

Dzień Biologa

Dzień Biologa obchodzony jest w Brazylii 3 września. Data jest odniesieniem do ustawy federalnej nr 6 684/79 z 3 września 1979 r., Która regulowała zawód biologa w tym kraju.

Znaczenie zawodu

Hołd złożony przez społeczeństwo wszystkim biologom 3 września jest uczciwy i znaczący ze względu na ogromne znaczenie tego zawodu. Biolodzy badają życie na planecie, to znaczy generują wiedzę na temat różnych gatunków roślin i zwierząt oraz ich związków ze środowiskiem. Dlatego mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju wiedzy naukowej.

Biolodzy są również niezwykle ważni dla zrozumienia i ochrony środowiska. Działają przy opracowywaniu strategii mających na celu utrzymanie równowagi ekologicznej na planecie.

Zawód ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ mamy obecnie do czynienia z poważnymi problemami środowiskowymi, takimi jak wymieranie gatunków, wylesianie i rosnące temperatury na planecie (globalne ocieplenie).

Wraz z naukowcami z pokrewnych dziedzin (ekologami, botanikami, zoologami, klimatologami itp.) Biolog może odegrać decydującą rolę w budowaniu ścieżki, która w coraz większym stopniu poprawi jakość życia na naszej planecie.

Czy wiesz

- Ustawa nr 6 684/79 nie tylko stworzyła zawód biologa, ale także uregulowała zawód biomedyczny i utworzyła stanowe i federalne rady biologii i biomedycyny. Rady te są odpowiedzialne za nadzorowanie wykonywania tych zawodów.

Wideo: 24 powody, dla których ludzkie ciało jest naprawdę wyjątkowe (Lipiec 2020).