Informacja

BIOL3300 Genetyka - Biologia

BIOL3300 Genetyka - BiologiaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

BIOL3300 Genetyka

MSMS 6005, BIOL 3300 Zoologia bezkręgowców: Znajdź książki

Ewolucyjna biologia rozwojowa bezkręgowców 1 Andreas Wanninger (redaktor) Ta wieloautorska, sześciotomowa praca podsumowuje naszą aktualną wiedzę na temat biologii rozwojowej wszystkich głównych typów zwierząt bezkręgowców. Główne aspekty cięcia, embriogenezy, organogenezy i ekspresji genów są omawiane w ramach ewolucyjnych. Każdy rozdział zawiera dogłębny, ale zwięzły przegląd literatury klasycznej i najnowszej, uzupełniony licznymi kolorowymi ilustracjami i zdjęciami z danej grupy zwierząt. Rozdziały w dużej mierze oparte na taksonach są uzupełniane esejami na temat aktualnych aspektów istotnych dla współczesnych badań EvoDevo, takich jak regeneracja, embriony w zapisie kopalnym, homologia w epoce genomiki oraz rola EvoDevo w kontekście rekonstrukcji scenariuszy ewolucyjnych i filogenetycznych . Lista otwartych pytań na końcu każdego rozdziału może służyć jako źródło inspiracji dla kolejnego pokolenia naukowców EvoDevo. Ewolucyjna Biologia Rozwoju Bezkręgowców to pozycja obowiązkowa dla każdego naukowca, nauczyciela lub ucznia zainteresowanego biologią rozwojową i ewolucyjną, a także ogólną zoologią bezkręgowców. Ten tom rozpoczyna się trzema rozdziałami, które przygotowują grunt pod całą pracę, obejmując ogólne aspekty badań EvoDevo, w tym ich znaczenie dla filogenezy zwierząt, kwestie homologii w epoce genomiki rozwojowej oraz dane embriologiczne w zapisie kopalnym. Po nich następują rozdziały oparte na taksonach dotyczące zwierząt, które są powszechnie uważane za rozgałęzione z Drzewa Życia przed ewolucją Bilateria: Porifera, Placozoa, Cnidaria (z Myxozoa traktowanym oddzielnie) i Ctenophora. Ponadto badane są Acoelomorpha, Xenoturbellida i Chaetognatha, w tym ich obecnie gorąco dyskutowane powinowactwo filogenetyczne. Bezkręgowce pelagiczne z wybrzeża Pacyfiku – David Wrobel Claudia E. Mills Hans Bertsch (redaktor) Ta wspaniała monografia jest pierwszym kolorowym przewodnikiem fotograficznym po galaretkach, galaretkach grzebieniowych, ślimakach pelagicznych, salpsach i pirosomach. Ten przewodnik terenowy obejmuje zwierzęta znalezione od Alaski do Baja California, z których wiele występuje w większości mórz na świecie. W sumie 160 gatunków jest zilustrowanych kolorowym zdjęciem - 95 parzydełek, 28 ctenophers, 23 mięczaków i 14 osłonic. Narracja dla każdego gatunku zawiera szczegółowy opis, zasięg geograficzny i historię naturalną. Dołączono również słowniczek, wybrane źródła i indeks.

Nudibranchs of the World – Helmut Debelius Ta fantastyczna książka wyznacza nowy punkt odniesienia dla identyfikacji Nudibranchs.

Przedstawia Nudibranchs, które autorzy sfotografowali przez ponad 30 lat, wraz z licznymi zdjęciami wniesionymi przez przyjaciół nurkowania i naukowców z całego świata.

Z ponad 2500 kolorowymi zdjęciami Nudibranchs w ich naturalnym środowisku, ponad 1180 ilustrowanymi gatunkami Nudibranchs, w dużym formacie listowym, 360 stron, oprawionych w twardą oprawę, jest to kompleksowy przewodnik do identyfikacji zdjęć Nudibranchów światowych mórz. Prawdziwe osiągnięcie! Daje identyfikację większości Nudibranch znanych na poziomie gatunku, wyjaśnia relacje między gatunkami z różnych oceanów i dostarcza informacji o zachowaniu (obrona, kamuflaż, mimikra i inne).

Ta książka jest idealnym przewodnikiem dla nurków, snorkelerów, pracowników terenowych, biologów, przyrodników, naukowców i fotografów.

Polychaetes and Allies przez Australian Biological Resources Study Staff Personel wydawniczy CSIRO Obszerny opis Polychaetes w Australii. Na podstawie prawie 2400 odniesień autorzy ujawniają bogactwo różnorodności w mało znanym świecie tych grup robaków pod względem ich morfologii, zachowania, rozmnażania i znaczenia w ekosystemach morskich. Przewodnik po świecie skorupiaków Helmuta Debeliusa Skorupiaki to grupa zwierząt morskich, z którą autor jest szczególnie znany od wielu lat. Dlatego jego wielkim wyzwaniem było zaprezentowanie po raz pierwszy w literaturze przewodnika terenowego doskonale ilustrowanego gatunkami skorupiaków ze wszystkich mórz świata. I obszernie i szczegółowo przedstawić zachowania i umiejętności tych absolutnie uroczych stworzeń w fascynujących opowieściach.
Specyficzne efekty uczenia się
  1. krytykować artykuły w czasopismach naukowych, aby pomóc zrozumieć konkretne przypadki, w których bioinformatyka została wykorzystana do testowania hipotez biologicznych. Studenci zdobędą umiejętności przetwarzania danych przy użyciu języków programowania i szeregu pakietów do analizy oprogramowania.
  2. uzyskać zrozumienie, w jaki sposób informacje o charakterze – na przykład skład nukleotydów genu – mogą być analizowane ilościowo, aby wyciągnąć wnioski na temat biologicznych atrybutów postaci – tj. ich funkcji biochemicznej i historii ewolucyjnej. Studenci nauczą się również stosować testy statystyczne w kontekście bioinformatyki i badać różne podejścia do analizy danych.
  3. dowiedzieć się, w jaki sposób wiele podejść bioinformatycznych ma swoich poprzedników w dziedzinie systematyki i językoznawstwa oraz integracji matematyki i statystyki w analizie danych molekularnych.
  4. wykorzystywać koncepcje z różnych dziedzin do rozwiązywania problemów. Kurs zawiera wiele przykładów odkryć naukowych, które łączą koncepcje statystyki i matematyki z koncepcjami biologicznymi.
  5. krytykować najważniejsze, recenzowane odkrycia przy użyciu bioinformatyki. Studenci będą oceniać studia zarówno na zajęciach, jak iw pracach pisemnych.

O umowie
Umowa dotyczy studentów większości kierunków, zarówno na poziomie licencjackim (licencjackim), jak i magisterskim (absolwentowym).

Liczba miejsc nauki
Trzech studentów na jeden semestr.

Wybór kandydatów
Wnioskodawcy są uszeregowani według ich średnich ocen przy składaniu wniosku.

Wymagania językowe (Język angielski)
Szkoła średnia (po norwesku: Videregående): średni wynik 4 lub więcej, lub
TOEFL: Minimalny wynik 600 (test papierowy), 5 (TWE – Test of Written English) lub 89 (test internetowy – bez punktacji poszczególnych części poniżej 21).

Uznawanie zaliczeń studiów
Poziom licencjata: 2.5 kredyty licencjackie są równoważne 30 punktom w NMBU.
Poziom magisterski: 1,5 punktów dla absolwentów odpowiada 30 punktom w NMBU.

Kursy podjęte przez poprzednich studentów NMBU

Czesne
Studenci podróżujący przez umowę są zwolnieni z czesnego.

Terminy semestralne
Semestr jesienny: wrzesień – grudzień.
Semestr wiosenny: styczeń - kwiecień.

Wiza i zezwolenie na pobyt
Obywatele norwescy, w przypadku studiów trwających mniej niż sześć miesięcy: W przypadku studiów trwających krócej niż sześć miesięcy w Kanadzie wystarczy po przyjeździe paszport i potwierdzenie przyjęcia z uczelni przyjmującej.

Wszystkie narodowości (w tym Norwegowie), w przypadku studiów trwających ponad sześć miesięcy: potrzebna będzie wiza studyjna. Formularz wniosku można otrzymać w Ambasadzie Kanady w Oslo.

Ambasada Kanady w Wielkiej Brytanii (oficjalnie znana jako Wysoka Komisja Kanady w Wielkiej Brytanii) zajmuje się większością wiz dla nie-Norwegów. Zgodnie z nowymi przepisami niektóre narodowości będą musiały udać się do Wysokiej Komisji w celu przedstawienia danych biometrycznych w celu rozpatrzenia wizy studenckiej. Nie ma możliwości ubiegania się o wizę przed otrzymaniem listu potwierdzającego przyjęcie na uczelni przyjmującej.

Oprócz poświadczonej kopii listu akceptacyjnego uczelni przyjmującej, Wysoka Komisja żąda gwarancji ekonomicznej, dwóch zdjęć paszportowych, kopii paszportu i opłaty manipulacyjnej. Czas rozpatrywania wniosków waha się od dwóch do czterech tygodni, dlatego zaleca się jak najszybsze przesłanie wniosku. Przeczytaj uważnie wniosek i kontroluj swój podpis i wszystkie załączone dokumenty. Wysoka Komisja zdecydowanie zaleca, aby bilety podróżne nie były kupowane, dopóki odpowiedź na wniosek nie będzie gotowa.


Wybierz plan studiów

Biochemia i strumień biologii molekularnej

Rok 2

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 BIOC2000 Biochemia i biologia molekularna
BIOL2106 Zaawansowana biostatystyka

Wybierz co najmniej 2 jednostki z:

[ Struktura komórkowa BIOL2200 i funkcja wzmacniacza

CHEM2060 Chemia pośrednia 2
CHEM2052 Biologia chemiczna
MICR2000 Mikrobiologia i amp Immunologia
SCIE2020 CSI UQ: Wprowadzenie do kryminalistyki ]

Rok 3

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 BIOC3000 Zaawansowana biochemia i biologia molekularna

2 szt. Projekt badawczy 2

Wybierz co najmniej 8 jednostek z:

[ BIOL3004 Genomika i bioinformatyka
BIOL3006 Molekularna Biologia Komórkowa

BIOC3003 Genetyka molekularna i choroba człowieka
BIOC3005 Biologia systemów molekularnych
BIOC3006 Biochemia metabolizmu w zdrowiu i chorobie ]

2. Projekt badawczy - SCIE3241, SCIE3260, SCIE3261, SCIE3270 lub SCIE3271 można realizować w semestrze 1 lub 2 lub w semestrze letnim przed rokiem 3.

Strumień ekologii

Rok 2

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 BIOL2010 Ekologia
BIOL2106 Zaawansowana biostatystyka

Wybierz co najmniej 2 jednostki z:

[ BIOL2015 Ekologia Badania terenowe

BIOL2203 Biologia Roślin
BIOL2204 Zoologia ]

Planista studiów trzeciego roku

Rok 3 Wymagane dla majora Wymagane dla majora1 BIOL3360 3 Analiza i komunikacja danych biologicznych

2 jednostki Projekt Badawczy 2

Wybierz co najmniej 6 jednostek z:

[ BIOL3016 Outback Ekologia Badania terenowe
BIOL3310 4 Makroekologia i biogeografia
BIOL3370 Interakcje zwierzę-roślina

[ BIOL3009 Stawonogi a zdrowie człowieka
Zachowanie zwierząt BIOL3207
BIOL3209 Analiza, odkrycie i systematyka bioróżnorodności
BIOL3340 Ryby, rybołówstwo i akwakultura
BIOL3380 Umiejętności laboratoryjne w badaniach genetycznych
Ewolucja genomu BIOL3390
CONS3017 Ekologia krajobrazu

Ochrona BIOL3000
BIOL3215 Ekologia i ochrona środowiska morskiego
BIOL3300 Funkcjonalna Ekologia ]

BIOL3023 4 Tropikalne ekosystemy morskie
BIOL3204 Adaptacja Roślin i Globalna Zmiana
BIOL3205 Zoologia fizjologiczna i integracyjna
BIOL3236 Biologia zmian klimatu
BIOL3227 Identyfikacja roślin i klasyfikacja roślinności
BIOL3320 Różnorodność i ewolucja kręgowców
BIOL3350 Genetyka i ewolucja złożonych cech (niedostępne w 2018 r.) ]

2. Projekt badawczy - SCIE3241, SCIE3260, SCIE3261, SCIE3270 lub SCIE3271 można realizować w semestrze 1 lub 2 lub w semestrze letnim przed rokiem 3.

3. BIOL3360 nie jest oferowany w 2021 r. W 2021 r. studenci mogą ukończyć fakultatywny kurs poziomu 3 ze strumienia Ekologia zamiast BIOL3360.

4. Kurs nie oferowany w 2021 roku.

Strumień genetyczny

Rok 2
Rok 3

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 BIOL3004 Genomika i bioinformatyka

2 szt. Projekt badawczy 2

Wybierz co najmniej 8 jednostek z:

[ BIOL3006 Molekularna Biologia Komórkowa
BIOL3203 Roślinna biologia molekularna i biotechnologia
BIOL3360 4 Analiza i przekazywanie danych biologicznych
BIOL3380 Umiejętności laboratoryjne w badaniach genetycznych
Ewolucja genomu BIOL3390
MICR3002 Wirusologia
MICR3003 Mikrobiologia molekularna

BIOC3003 Genetyka molekularna i choroba człowieka
BIOC3005 Biologia systemów molekularnych
BIOL3222 Model genetyki organizmu
BIOL3350 Genetyka i ewolucja złożonych cech (niedostępne w 2018 r.)
MICR3004 Genetyka drobnoustrojów i genomika wzmacniaczy

SCIE3100 3 Bioinformatyka 2: Rozwój i badania ]

2. Projekt badawczy - SCIE3241, SCIE3260, SCIE3261, SCIE3270 lub SCIE3271 można realizować w semestrze 1 lub 2 lub w semestrze letnim przed rokiem 3.

3. Od semestru 1, 2021 SCIE3100 zastępuje BIOL3014.

4. Kurs nie oferowany w 2021 roku.

Strumień biologii morskiej

Rok 2

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 BIOL2106 Biostatystyka i projektowanie eksperymentalne
MARS2014 Nauka o morzu

Wybierz co najmniej 2 jednostki z:

[ BIOL2010 Ekologia
BIOL2015 Ekologia Badania terenowe

Ewolucja BIOL2201
BIOL2204 Zoologia ]

Rok 3

Rok 3 Wymagane dla majora Zalecana1 BIOL3360 3 Analiza i komunikacja danych biologicznych

2 szt. Projekt badawczy 2

[ BIOL3211 Bezkręgowce Morskie
BIOL3340 Ryby, rybołówstwo i akwakultura
ERTH3110 Geologia Morza i Paleoceanografia

BIOL3023 4 Tropikalne ekosystemy morskie
BIOL3215 Ekologia i ochrona środowiska morskiego
ERTH3212 Geologia raf koralowych
MARS3012 Oceanografia Fizyczno-Biologiczna ]

2. Projekt badawczy - SCIE3241, SCIE3260, SCIE3261, SCIE3270 lub SCIE3271 można realizować w semestrze 1 lub 2 lub w semestrze letnim przed rokiem 3.

3. BIOL3360 nie jest oferowany w 2021 r. W 2021 r. studenci mogą ukończyć fakultatywny kurs poziomu 3 ze strumienia Biologia Morska zamiast BIOL3360.

4. Kurs nie oferowany w 2021 roku.

Strumień mikrobiologiczny

Rok 2
Rok 3

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 2 szt. Projekt badawczy 2

Wybierz co najmniej 8 jednostek z:

[ BIOL3003 Zaawansowana Immunologia
BIOL3004 Genomika i bioinformatyka
BIOL3009 Stawonogi i zdrowie człowieka
MICR3002 Wirusologia
MICR3003 Mikrobiologia molekularna

BIOC3005 Biologia systemów molekularnych
MICR3004 Genomika drobnoustrojów
PARA3002 Parazytologia biomedyczna ]

2. Projekt badawczy - SCIE3241, SCIE3260, SCIE3261, SCIE3270 lub SCIE3271 może być realizowany w semestrze 1 lub 2 lub w semestrze letnim przed rokiem 3.

Strumień naukowy o roślinach

Rok 2

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 BIOL2106 Biostatystyka i projektowanie eksperymentalne

Wybierz co najmniej 2 jednostki z:

Ewolucja BIOL2201 ]

Rok 3

Semestr Wymagane dla majora Wymagane dla majora1 2 jednostki Projekt Badawczy 2

Wybierz co najmniej 6 jednostek z:

[ BIOL3201 Grzyby i choroby roślin
BIOL3202 Biologia Roślin II
BIOL3203 Roślinna Biologia Molekularna i Biotechnologia
BIOL3360 4 Analiza i przekazywanie danych biologicznych

[ BIOL3004 Genomika i Bioinformatyka
BIOL3016 Outback Ekologia Badania terenowe
BIOL3310 4 Makroekologia i biogeografia
BIOL3370 Interakcja między zwierzętami a roślinami
PLNT3012 Nauka o chwastach

BIOL3011 Interakcje z mikrobami roślin i owadami
BIOL3200 Aktualne tematy w nauce o roślinach
BIOL3204 Adaptacja Roślin i Globalna Zmiana
BIOL3227 Identyfikacja roślin i klasyfikacja roślinności ]

BIOL3210 Biologia grzybów ]

2. Projekt badawczy - SCIE3241, SCIE3260, SCIE3261, SCIE3270 lub SCIE3271 można realizować w semestrze 1 lub 2 lub w semestrze letnim przed rokiem 3.

4. Kurs nie oferowany w 2021 roku.

Strumień zoologiczny

Rok 2

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 BIOL2106 Zaawansowana biostatystyka

Wybierz co najmniej 2 jednostki z:

[ BIOL2010 Ekologia
BIOL2015 Ekologia Badania terenowe
MARS2014 Nauka o morzu

Ewolucja BIOL2201
BIOL2203 Biologia Roślin
BIOL2205 Nauka o owadach ]

Rok 3

Semestr Wymagane dla majora Wymagane dla majora1 BIOL3360 3 Analiza i komunikacja danych biologicznych

2 jednostki Projekt Badawczy 2

Wybierz co najmniej 6 jednostek z:

[ BIOL3009 Stawonogi i zdrowie człowieka
Zachowanie zwierząt BIOL3207
BIOL3238 Struktura, funkcja i fizjologia owadów

[ BIOL3016 Outback Ekologia Badania terenowe
BIOL3209 Analiza, odkrycie i systematyka bioróżnorodności
BIOL3211 Bezkręgowce Morskie
BIOL3310 4 Makroekologia i biogeografia
BIOL3370 Interakcje między zwierzętami a roślinami
MATH3104 Biologia matematyczna
BIOL3340 Ryby, rybołówstwo i akwakultura

BIOL3205 Fizjologiczna i integracyjna Zoologia
BIOL3239 Od mózgu do zachowania: neuroetologia bezkręgowców
BIOL3320 Różnorodność kręgowców i ewolucja wzmacniacza

Ochrona BIOL3000
BIOL3236 Biologia zmian klimatu
Genetyka BIOL3350 i ewolucja złożonych cech: od ludzi do organizmów niemodelowych (niedostępne w 2018 r.) ]

BIOL3232 Identyfikacja i taksonomia owadów ]

2. Projekt badawczy - SCIE3241, SCIE3260, SCIE3261, SCIE3270 lub SCIE3271 można realizować w semestrze 1 lub 2 lub w semestrze letnim przed rokiem 3.

3. BIOL3360 nie jest oferowany w 2021 r. W 2021 r. studenci mogą ukończyć fakultatywny kurs poziomu 3 ze strumienia Zoologia zamiast BIOL3360.

4. Kurs nie oferowany w 2021 roku.

Rok 4

Semestr Wymagane dla majora Zalecana1 Szkoła Rolnictwa i Nauk o Żywności:
[ AGRC6631 Metodologie badań rolniczych 3
ORAZ
AGRC6001/AGRC6002 Wyróżnienie Projekt Badawczy 3 ]

Szkoła Nauk Biologicznych:
[ BIOL6402/BIOL6403 Zaawansowane czytanie w biologii integracyjnej i ewolucyjnej 4
ORAZ
BIOL6501/BIOL6502/BIOL6503 BSc (z wyróżnieniem) Badania w naukach biologicznych 4 ]

3. Studenci kończący badania w Szkole Rolnictwa i Nauk o Żywności powinni zapisać się na te kursy. Prosimy o kontakt ze szkołą w celu uzyskania dalszych porad.
4. Studenci mogą skonsultować się ze Szkołą Nauk Biologicznych w celu uzyskania porady, na który kod się zapisać.
5. Studenci rozpoczynający Projekt Honors w semestrze 1 powinni zapisać się do BIOC6511 w semestrze 1 i semestrze 2. Studenci rozpoczynający Projekt Honors w semestrze 2 powinni zapisać się do BIOC6512 w semestrze 2 i następnym semestrze 1.


Harmonogramy kursów

Carthage została uznana za Best Midwestern College przez  The Princeton Review (2021), co zostało przyznane tylko 25% czteroletnich szkół.

The Tower, najnowsza rezydencja w Kartaginie, zapewnia jedne z najlepszych widoków na kampus, jeśli nie na Środkowym Zachodzie! -style życie i dwa piętra wspólnych przestrzeni kampusowych do gier, gotowania, spotkań grupowych lub cichej nauki. Dowiedz się więcej o wszystkich opcjach mieszkaniowych.

Będziesz potrzebował paliwa dla mózgu. Weź poranną kawę i przekąskę oraz Starbucks lub Einstein Bros. Bagels. Później spotkaj się ze znajomymi w „Kawiarni”, gdzie promocje zmieniają się codziennie, ale podstawowe produkty są niezmienne, lub wpadnij do „Stu” na skrzydełka, burrito lub łódź podwodną. Nowa opcja, Carthage Cash, obejmuje nawet niektóre posiłki poza kampusem.

Ponad 90% absolwentów Kartaginy deklaruje, że zapewniło sobie pracę lub kontynuuje studiaن miesięcy po ukończeniu studiów. Odwiedź The Aspire Center.

91% pracodawców twierdzi, że krytyczne myślenie, komunikacja i rozwiązywanie problemów mają większe znaczenie niż specjalizacja, jeśli chodzi o sukces zawodowy. Dowiedz się więcej o tym, jak sztuki wyzwolone przygotowują Cię do udanej kariery.

Wiele szkół nosi czteroletnią etykietę. Stoi za nim Kartagina. Ponad 90% absolwentów Kartaginy zdobywa stopnie naukowe w ciągu czterech lat. Ucz się więcej

Oskary. Emmy. Tony. Złote globusy. Dramaturdzy, których sprowadziliśmy, mają je. Każdego roku Departament Teatru w Kartaginie zamawia oryginalny scenariusz od znanego dramatopisarza w ramach Inicjatywy Nowej Sztuki. Uczniowie z Kartaginy pracują następnie z pisarzem nad jego wystawieniem. 

Carthage przez cztery z ostatnich pięciu lat została uznana za czołowego producenta Fulbrighta. Przeczytaj o zwycięzcach Carthage Fulbright.

Sprawy w Kartaginie wyglądają na nowe, ponieważ są. Nasze centrum nauki, związek studencki, centrum sportowo-rekreacyjne oraz liczne akademiki zostały zbudowane lub odnowione w ciągu ostatnich 15 lat.

Carthage oferuje kierunki studiów, nieletnich i koncentracje w ponad 50 dziedzinach nauki, od marketingu po neurologię, pielęgniarstwo i teatr muzyczny.

Nasze letnie doświadczenie w zakresie badań licencjackich oferuje wybranym studentom budżet badawczy, indywidualny mentoring z profesorem oraz 10 tygodni analizowania, rozszyfrowywania — i uzyskiwania zapłaty.

Tak więc jezioro jest czymś w rodzaju centralnego punktu, ale w naszym kampusie jest o wiele więcej rzeczy do pokochania, na przykład fakt, że nasz ponad 80-hektarowy kampus jest również arboretum i rezerwatem dzikiej przyrody. Koncentrując się na utrzymaniu bujnego kampusu na zawsze, co roku sadzimy od 50 do 75 nowych drzew różnych gatunków.

Kartagina została założona w 1847 roku. To ponad 170 lat liderów, twórców i przebojów. Przeczytaj więcej o bogatej historii Kartaginy.

Ponad 90 procent studentów otrzymuje pomoc finansową. Kartagina przyznaje ponad 20 milionów dolarów w postaci stypendiów i dotacji. Obejmuje to 5,5 miliona dolarów w konkurencyjnych stypendiach w dziedzinie biznesu, matematyki, nauk ścisłych, języków, sztuk pięknych, przywództwa i ogólnej siły akademickiej. Dowiedz się, co jest dostępne.

Abraham Lincoln był wczesnym Powiernikiem Kolegium, a Sekretarz Stanu USA John Hay był absolwentem Kartaginy. Ta dwójka nadal zajmuje dumne miejsce w naszym kampusie. Spędź z nimi trochę czasu w naszym Sesquicentennial Plaza. W ciepłe dni znajdziesz tu profesorów prowadzących swoje zajęcia.

Przyjedź do Kartaginy, posłuchaj siebie myśli — myśli … myśli …
Legenda głosi, że Sesquicentennial Plaza ma doskonałe echo. Po prostu stań obiema stopami na twarzy Straza �” i zacznij mówić. „Jesteś jedynym, który Cię słyszy, ale będziesz krystalicznie czysty” – obiecuje Mikaley Osley, absolwentka angielskiego i teatru.

Nasze Wielkie Jezioro zapewnia studentom Kartaginy niesamowite widoki. Pomyśl o zajęciach na plaży, widokach na jezioro z laboratorium i wschodach słońca z pokoju w akademiku. Uwielbiam budzić się rano, gdy słońce świeci nad jeziorem. Nic nie może się równać z widokiem o poranku – wspomina Ann O’Leary, specjalistka biologii i neurobiologii.

Kartagina przyznaje co roku do 35 stypendiów prezydenckich, które wahają się od 22,000 $ do pełnego czesnego. Ucz się więcej.

Przez całą dekadę NASA wybierała studentów Kartaginy do prowadzenia badań na pokładzie swojego samolotu o zerowej grawitacji. Ostatnio stawka wzrosła. Zespół uczniów przygotowujących się do wystrzelenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną malutkiego, ale potężnego satelity do obrazowania Ziemi. Dowiedz się więcej o naukach kosmicznych wꃊrthage

Kartagina jest jedyną uczelnią lub uniwersytetem na Środkowym Zachodzie, w której każdy student pierwszego roku pobiera całoroczną sekwencję fundamentalnych tekstów zachodniej tradycji intelektualnej. Dowiedz się o podstawach intelektualnych.

Przy stosunku liczby studentów do wydziału wynoszącym 13:1 Twoi profesorowie będą wiedzieć, kim jesteś. Będą też wiedzieć, kim jesteś chcieć być — i jak się tam dostać. Poznaj nasz wydział.

Na terenie kampusu działa ponad 130 organizacji studenckich, od Amnesty International przez szermierkę po Frisbee, od Chem Club po Stand Up Comedy. Zobacz, jak łatwo jest się zaangażować.

Prawdziwa historia: w promieniu 40 mil od Kartaginy znajduje się ponad 27 galerii sztuki, kilkanaście muzeów i dziewięć teatrów. Niektóre atrakcje: uznane w całym kraju Muzeum Sztuki Racine, światowej sławy Instytut Sztuki w Chicago i Muzeum Sztuki Milwaukee. Dowiedz się więcej o naszej lokalizacji.

Co jest lepszego niż jeden profesor? Dwóch profesorów. Co jest lepsze niż dwóch profesorów? Dwóch profesorów z zupełnie różnych dziedzin prowadzi jedną klasę. Odbywa się debata. Dyskusja. Różne perspektywy. Tutaj dzieje się magia. Dlatego każdy uczeń bierze udział w Sympozjum Kartaginy.

Nie możesz się tu ukryć, a nie tylko z 17 innymi uczniami w klasie. To będzie trudne w niektóre poranki. Ale później, kiedy będziesz w stanie rozważnie argumentować swój punkt widzenia, zwięźle wyrazić swoje opinie i stawić czoła wyzwaniom, bez obaw – Tak, podziękujesz nam.

Kartagina znajduje się w pierwszej piątce w kraju pod względem udziału studentów w krótkoterminowych studiach za granicą. Każdego semestru setki studentów podróżują po całym świecie w ramach wycieczek studyjnych prowadzonych przez wydziały. Wyobraź sobie miesiąc w Szwecji, Rzymie, Kubie, Senegalu, Indiach, Japonii …


Sekwencja promotora w Dna

Promotor to sekwencja DNA potrzebna do włączenia lub wyłączenia genu. Proces transkrypcja jest inicjowany u promotora. Zwykle znajduje się w pobliżu początku genu, promotor ma miejsce wiązania dla enzymu użytego do wytworzenia cząsteczki informacyjnego RNA (mRNA).

Jaka jest sekwencja promotora?

sekwencje promotorowe. Długość DNA na początku genu do których wiążą się cząsteczki zwane czynnikami transkrypcyjnymi w celu kontrolowania aktywności genu poprzez blokowanie lub zwiększanie produkcji przekaźnika RNA.

Gdzie znajduje się promotor na DNA?

W genetyce promotor jest regionem DNA, który prowadzi do inicjacji transkrypcji określonego genu. Promotorzy znajdują się w pobliżu miejsc startu transkrypcji genów, w górę DNA (w kierunku regionu 5' nici sensownej). 2 sie 2019

Ile nukleotydów znajduje się w sekwencji promotora?

W bakteriach promotor zawiera dwa krótkie elementy sekwencji w przybliżeniu 10 (skrzynka Pribnowa) i 35 nukleotydy przed miejscem startu transkrypcji . Sekwencja w pozycji -10 (element -10) ma sekwencję konsensusową TATAAT.


Promotor Biologii Transkrypcji

Celem promotor jest związać transkrypcja czynniki kontrolujące inicjację transkrypcja. ten promotor region może być krótki lub dość długi, im dłuższy jest promotor„Im więcej dostępnej przestrzeni dla białek do wiązania.

Dlaczego promotor jest ważny dla transkrypcji?

Promotor to sekwencja DNA, z którą łączy się maszyneria transkrypcyjna i inicjuje transkrypcję. W większości przypadków promotory istnieją przed genami, które regulują. Konkretna sekwencja promotora jest bardzo ważna, ponieważ decyduje o tym, czy odpowiedni gen podlega transkrypcji przez cały czas, przez pewien czas lub rzadko.

Jakie są 5 etapów transkrypcji?

Transkrypcja to nazwa nadana procesowi, w którym DNA jest kopiowane w celu wytworzenia komplementarnej nici RNA. Następnie RNA podlega translacji, aby wytworzyć białka. Główne etapy transkrypcji to inicjacja, zezwolenie promotora, przedłużenie i zakończenie.

Gdzie w promotorze wiążą się czynniki transkrypcyjne?

Czynniki transkrypcyjne to bardzo zróżnicowana rodzina białek i generalnie funkcjonują w wielopodjednostkowych kompleksach białkowych. Mogą być bezpośrednio powiązane ze specjalnym „promotorem” regiony DNA„które leżą powyżej regionu kodującego w genie” lub bezpośrednio do cząsteczki polimerazy RNA.


Lista stron o dobrym kursie bioinformatyki stosowanej

Kurs - Bioinformatyka stosowana - HBIOA2007 - NTNU

Wysłano: (9 dni temu) Kurs - Bioinformatyka Stosowana - HBIOA2007. kurs-szczegóły-portlet. HBIOA2007 - Bioinformatyka Stosowana O. Lekcje nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021. Zawartość kursu. Bazy danych NCBI Ekstraktor sekwencji In silico Analiza PCR MEGA - molekularna analiza genetyki ewolucyjnej Alignment przez Clustal W BLAST search .

GitHub - SuLab/Applied-Bioinformatics: Kurs dla studentów .

Opublikowano: (8 dni temu) Entuzjazm do nauki, niezależnie od poziomu doświadczenia, jakim jesteś Laptopem z systemem Windows 10 lub MacOS (poinformuj instruktorów, jeśli potrzebujesz dostępu do jednego z nich) Instalacja oprogramowania przed przyjazdem (do 4 września @ 17:00 czasu PST): Wiersz poleceń (dla powłoki Unix), R i Jupyter Notebook (przy użyciu Anacondy, w tym Pythona 3) tutaj Oczekiwania: Osoby uczestniczące w tym kursie samodzielnie lub na kredyt powinny prowadzić profes…

Świadectwo Podyplomowe Bioinformatyki Stosowanej-Program nauczania.

Wysłano: (5 dni temu) *ABT 720 to kurs w programie Master of Science in Applied Biotechnology. ABT 730, ABT 780 i ABT 785 są tylko kursami z certyfikatu Applied Bioinformatics i nie są dostępne jako przedmioty do wyboru lub jako oddzielna ścieżka w programie magisterskim. Jeśli jesteś studentem poszukującym dyplomu w programie magisterskim, zdobywając certyfikat jako dodatkowe poświadczenie, będziesz musiał .

Kurs Bioinformatyki Stosowanej – Edukacja NGDC

Opublikowano: (7 dni temu) Witamy w ABC – lustrzanej stronie kurs bioinformatyki stosowanej! (Możesz również odwiedzić ABC na Uniwersytecie Pekińskim, jeśli pochodzisz z uniwersytetów w Chinach). Zainspirowany artykułem Waltera Gilberta w Nature z 1991 roku „Musimy podłączyć nasze indywidualne komputery do światowej sieci, która zapewnia nam dostęp do codziennych zmian w bazie danych, a także umożliwia natychmiastową komunikację między sobą .

ABC - Kurs Bioinformatyki Stosowanej

Opublikowano: (7 dni temu) Witamy w ABC - witrynie internetowej firmy kurs bioinformatyki stosowanej. Nauczymy się krok po kroku ABC: Jak uzyskać dostęp do różnych zasobów bioinformatycznych w Internecie. Jak wyszukiwać i przeszukiwać biologiczne bazy danych. Jak wykorzystać narzędzia bioinformatyczne do analizy własnych sekwencji DNA lub białek.

Bioinformatyka stosowana | Grafika i modelowanie molekularne .

Opublikowano: (5 dni temu) Applied Bioinformatics Lab (ABL) to zorientowane na badania laboratorium usługowe zapewniające społeczności naukowej zaawansowane i wszechstronne wsparcie informatyczne. Obecnie usługi ABL obejmują: Analizę i eksplorację danych w proteomice, genomice i chemii Podejścia do biologii systemów, takie jak analizy ścieżek, sieci i interakcji

Zastosowano | Strona główna

Wysłano: (3 dni temu) Zastosowano | Strona główna. ZWIĘKSZONA NIEZAWODNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Z silnikami Baldor-Reliance Crusher Duty dla przemysłu kruszyw. Ucz się więcej. NIEZAWODNOŚĆ ZACZYNA SIĘ TUTAJ: MOŻLIWOŚCI KONSERWACJI LOCTITE®. Gdy ruchome części nie poruszają się, może to oznaczać kosztowne przestoje i kosztowną wymianę części i maszyny. Ucz się więcej.

Bioinformatyka stosowana | Świadectwo Absolwenta | UW-Parkside

Wysłano: (4 dni temu) certyfikat bioinformatyki stosowanej Nawiąż połączenie między naukami przyrodniczymi i naukami o danych. Dowiedz się, jak przetwarzać dane biologiczne z badań naukowych, takich jak genomika na dużą skalę oraz inne zestawy danych molekularnych i biologicznych, przy użyciu narzędzi obliczeniowych i analitycznych.

Bioinformatyka stosowana - kształcenie ustawiczne

Opublikowano: (7 dni temu) Wszystkie kursy w ramach tego programu certyfikatów są oferowane w całości w asynchronicznym formacie online. Zajęcia online będą zawierać nagrane wykłady co tydzień i zadania prowadzone przez instruktora. Specjalistyczny certyfikat w Bioinformatyce Stosowanej skierowany jest do naukowców w naukach przyrodniczych, inżynierów, specjalistów technicznych pracujących w .

Świadectwo Absolwenta Bioinformatyki Stosowanej Online | UW .

Wysłano: (4 dni temu) W całym certyfikacie podkreślono szkolenie w zakresie oceny i przekazywania wyników. Kurs certyfikatu Applied Bioinformatics jest elastyczny, asynchroniczny i online. Zachowaj swoją codzienną pracę i aplikuj już teraz, aby przejść do kariery w bioinformatyce.

Odtwarzalna i FAIR bioinformatyczna analiza omków .

Opublikowano: (7 dni temu) Szkolenie dla studentów, stażystów podoktoranckich i innych, którzy chcieliby włączyć bioinformatykę do swoich badań biomedycznych. Należy pamiętać, że ten kurs będzie wydarzeniem online w 2021 roku. Laboratorium Biologiczne MDI z przyjemnością przedstawia zaktualizowane i rozszerzone wprowadzenie do naszego poprzedniego kurs bioinformatyki stosowanej.

Bioinformatyka stosowana | LSTM

Opublikowano: (9 dni temu) Ten kurs ma na celu dostarczenie wiedzy, zrozumienia i praktycznego doświadczenia w zakresie metod obliczeniowych i podejść bioinformatycznych. Podczas kursu nauczysz się korzystać z różnych narzędzi bioinformatycznych oraz interpretować dane wyjściowe z eksperymentów genomiki funkcjonalnej oraz platform technologii genomicznych, transkryptomicznych i proteomicznych.

Kurs Intro to Bash zastosowany do Bioinformatyki.

Opublikowano: (9 dni temu) Ten kurs jest skierowany do badaczy, którzy chcą rozpocząć wykonywanie własnych analiz bioinformatycznych od bardzo podstawowego poziomu. Kurs obejmie krótkie wprowadzenie do różnych funkcji, ich zastosowań, narzędzi do przetwarzania dużych plików tekstowych, a na końcu niektórych problemów aplikacyjnych.

Świadectwo ukończenia studiów online w zakresie bioinformatyki stosowanej

Wysłano: (6 dni temu) Centrum Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej (CBCB) z dumą ogłasza ofertę tych kursów online i hybrydowych dla nowych absolwentów. 1. BINF667-010 Applied Machine Learning (3 kredyty): Ten kurs wprowadza studentów w podstawowe koncepcje zrozumienia zasad i paradygmatów uczenia maszynowego oraz wyposaża ich w wiedzę na temat pragmatyki uczenia maszynowego, która jest zaangażowana w pełny proces uczenia się od sformułowania problemu do wyboru odpowiednich technik/narzędzi, aby…

Bioinformatyka Stosowana, Certyfikat Absolwent/Professional .

Wysłano: (5 dni temu) Certyfikat Absolwenta Bioinformatyki jest rozszerzeniem MS. w Programie Biotechnologii Stosowanej. Kursy prowadzone są we współpracy przez wykładowców z siedmiu kampusów University of Wisconsin: UW-Green Bay, UW-Madison, UW-Oshkosh, UW-Parkside, …

Bioinformatyka stosowana (2020) - Podręcznik Biostar

Opublikowano: (5 dni temu) Bioinformatyka stosowana (2020) Twoje postępy w kursie: 0%. Celem tego kursu jest zapoznanie studentów z różnymi zastosowaniami sekwencjonowania o wysokiej przepustowości, w tym RNA-Seq, wywołaniem SNP, montażem de-novo i innymi. Materiał kursu skoncentruje się na przedstawieniu scenariuszy analizy danych dla każdej z tych dziedzin .

Applied Bioinfo Course – Institute for Quantitative and .

Posted: (5 days ago) Course Description. Through this course graduate students are eligible to receive credits for successfully completing the QCB Collaboratory Workshops. Workshops are offered quarterly with the exception of summer. Each workshop runs for 2-3 days, 2-3 hours per day, and are held weekly. Attendance is mandatory for all days.

Applied Clinical Informatics Training | Department of .

Posted: (8 days ago) DBMI offers two related training opportunities that equip students to apply informatics principles to important challenges in the workplace. Our MS in Applied Clinical Informatics is a a 36-credit-hour degree, completed partly remotely, designed for individuals who continue working while completing their master's. Vanderbilt's ACGME-accredited Clinical Informatics Fellowship prepares .

Applied Bioinformatics - Wits University

Posted: (4 days ago) Applied Bioinformatics Bioinformatics is an applied discipline that provides support in analysing and interpreting data from an array of disciplines such as genetics, molecular biology, chemistry etc., thus contributing to solve pressing problems related to human health and environment alike. Qualification: BScHons. Faculty: Science.

Applied Bioinformatics Core - Cornell University

Posted: (7 days ago) The Applied Bioinformatics Core (ABC) is a central service group that specializes in providing data management and analysis support to large genomic centers and research groups. The objective of the core is to provide analytical capabilities to support and advance biomedical research. We have ample expertise analyzing biological data from .

Graduate Certificate in Applied Bioinformatics | UW .

Posted: (9 days ago) Upon completion of the Applied Bioinformatics Certificate, you will be able to: 1. Identify problems in biotechnology research that can be solved using existing software tools and algorithms. 2. Wrangle, visualize, and annotate sequence data gathered from public databases and high-throughput sequencing projects. 3. Fit applicable models to cleaned data and critically evaluate their performance. 4. Implement a range of statistical and computational methods in Python, R, and UNIX-shell scripting while managin…

Course - Bioinformatics - Applied Project - MOL3021 - NTNU

Posted: (8 days ago) The course is in particular targeted towards students with a background from molecular biology who wants to use bioinformatics in an applied context, for example for analysing own data. The course overlaps with MOL3022, except for the project assignment.

ABiL | Applied Bioinformatics Laboratory

Posted: (7 days ago) The Applied Bioinformatics Laboratory (ABiL) is a private-public partnership between IHRC, Inc., and Georgia Institute of Technology’s Bioinformatics Graduate Program. ABiL provides tailored bioinformatics solutions and workforce development training to …

An Introduction to Applied Bioinformatics

Posted: (4 days ago) An Introduction to Applied Bioinformatics. An Introduction to Applied Bioinformatics (or IAB) is a free, open source interactive text that introduces readers to core concepts of bioinformatics in the context of their implementation and application.

Applied Bioinformatics 2014 - Pennsylvania State University

Posted: (9 days ago) Instructor: Istvan Albert Course records: PSU ELion Course registration: BMMB 852 - Applied Bioinformatics The purpose of this course is to introduce students to thevarious applications of high-throughput sequencing including: chip-Seq,RNA-Seq, SNP calling, metagenomics, de-novo assembly and others.The course material will concentrate on presenting complete data analysis scenariosfor each of these domains of applications and will introduce students to a widevariety of existi…

2019 Applied Bioinformatics Course Held at MDIBL .

Posted: (6 days ago) Jul 25, 2019 · The July 6-11 MDI Biological Laboratory applied bioinformatics course, co-directed by Dartmouth SRP researcher Bruce Stanton, was attended by 31 students from more than 15 institutions, including Dartmouth. The course provided intensive hands-on experience in bioinformatics, with a focus on gene expression analysis with RNA sequencing.

Applied Bioinformatics MSc - Cranfield

Posted: (4 days ago) Study Applied Bioinformatics at Cranfield. Over the past few years, bioinformatics has become the most exciting field in biology. This MSc course provides a unique hands-on learning experience in bioinformatics skills, by combining the latest advances in analysing high-throughput genomic, transcriptomic and metabolomics data.

Bioinformatics Graduate Certificate | Harvard Extension School

Posted: (8 days ago) Earn at least a B grade in each course. Complete the courses within three years. Learn more about pursuing a certificate and the process of requesting your certificate. Certificate Course Requirements. 1 molecular biology course* (this should be your first course) 1 introduction to bioinformatics course 1 programming course* 1 elective course

Advanced Studies in Bioinformatics and Data Science

Posted: (5 days ago) The FAES Academic Programs at NIH offers a unique Advanced Studies in Bioinformatics and Data Science to serve the quickly evolving needs of today’s biomedical research community. As one of the most dynamic fields intersecting biology and computer science, bioinformatics and its data analysis tools equip life sciences researchers and professionals with highly in-demand skills in the pharmaceutical and biotechnology industries. The Advanced Studies in Bioinformatics and Data Sci…

Applied Bioinformatics | Research | Weill Cornell Medicine

Posted: (8 days ago) The Applied Bioinformatics Core (ABC) is a central service group that specializes in providing data management and analysis support to large genomic centers and research groups. The objective of the core is to provide analytical capabilities to support and advance biomedical research.

Bioinformatics Course - Massachusetts Institute of Technology

Posted: (7 days ago) Purpose: This two-day, intensive course will introduce you to the broad scope of bioinformatics, discuss the theory and practice of computational methods, and demonstrate the basic programming tools used in the field of genomics. Format: A bioinformatics server will be available to class participants for a two-month period so students can do homework problems and practice the tools taught in .

Learn Bioinformatics in 6 Days | Udemy - Online Courses

Posted: (5 days ago) Introduction to Bioinformatics. We will start this course with a brief definition of Bioinformatics - what … Bioinformatics Databases. One of the reasons why Bioinformatics exists is due to the increased … Sequence Alignment. This is one of my favorite chapters. Have you ever wonder how two … BLAST programs. Yeaps! Also my favorite! I will teach you how to perform a Local sequence … Molecular Phylogenetics. Let's get straight to the point. You are uniquely different and special! If … Genome Analysis. In this module you will learn about a genome. We will look closely into both … See full list on udemy.com

Applied Bioinformatics and Public Health Microbiology .

Posted: (4 days ago) May 07, 2021 · Owing to the ongoing situation with covid-19, this event will be organised as a virtual conference. The 8th Applied Bioinformatics and Public Health Microbiology conference provides a multidisciplinary forum to demonstrate how advances in microbial and viral genomics, bioinformatics, data science, and sequencing technology are being used to meet the needs of public health.

BIOL*3300 Applied Bioinformatics | Plant Agriculture

Posted: (6 days ago) BIOL*3300 Applied Bioinformatics. course node page. The following description is for the course offering in Fall 2019 and is subject to change. It is provided for information only. The course outline distributed to the class at the beginning of the semester describes the course content and delivery, and defines the methods and criteria to be .

Teaching the ABCs of bioinformatics: a brief introduction .

Posted: (9 days ago) ABC is an entry-level introductory course with the aim of teaching the ABCs of bioinformatics. We hope that, by taking the course, students will be in a position to efficiently access the online bioinformatics resources and to use the bioinformatics tools to solve their own practical biological problems. The goal of the ABC course is best summed up using a phrase coined by Dr Alan Bleasby (coauthor of the EMBOSS sequence analysis package): ‘half a day on the web, saves you half a month in the lab!’ (personal com…

8 Best Bioinformatics Online Courses & Certificate .

Posted: (3 days ago) Bioinformatics Specialization [Coursera] This is a 9-month comprehensive, beginner level … Biology Meets Programming: Bioinformatics for Beginners [Coursera] This is a 19-hour beginner … MicroMasters® Program in Bioinformatics [EdX] This is a 6-month Micromasters program offered … Genomic Data Science Specialization [Coursera] This is a comprehensive 10-month intermediate … Bioinformatic Methods I [Coursera] This is a beginner level 20-hour bioinformatics certificate … Bioinformatics: Introduction and Methods [Coursera] This is a beginner level bioinformatics online … Bioinformatics Certificate [Harvard Extension School] This is an extremely popular Bioinformatics … Computational Biology [MIT OpenCourseware] The fundamental objective of this bioinformatics … See full list on trumplearning.com

2020 Applied Bioinformatics Course Registration Open – DartCF

Posted: (7 days ago) Feb 10, 2020 · MICR 150 Course: FAIR Bioinformatics/Omics Data (July 3-17, 2021) Offered Through MDIBL May 17, 2021 2021 Molecular Pathogenesis: Mechanisms of Infectious Disease Virtual Conference May 14, 2021 Two New Appointments to the NIH/T32-Funded Dartmouth CF Training Program May 4, 2021

Biochemistry and Applied Bioinformatics, MS Posted: (7 days ago) This is a two-year thesis-requiring program for study leading to a Master of Science degree in Biochemistry and Applied Bioinformatics. In year one, students will acquire an academic foundation in biochemistry and bioinformatics and then, in year two, specialize in a sub-field as befits their research or employment interests.

Applied Computer Science, BS Posted: (9 days ago) Applied Computer Science, BS/Computer Science, Accelerated MS Overview. Highly-qualified students in the Applied Computer Science, BS can complete both a BS-ACS and a Computer Science, MS in five years through the BS-MS accelerated (BAM) program. General BAM policies are in the catalog under AP.6.7 Bachelor's/Accelerated Master's Degrees.Policies governing all graduate degrees are in the .

Applied Public Health Informatics Courses

Posted: (9 days ago) Applied Public Health Informatics Courses. APHI 525D: Overview of Data Sources, Standards, and Information Systems (2 credit hours) Prerequisites: APHI 520D, APHI 545D and BIOS 503D or by special permission. The purpose of this course is to provide students with an overview of current public health data sources, standards, and information systems.

Applied Bioinformatics - Cranfield

Posted: (7 days ago) Applied Bioinformatics MSc Bioinformatics has become the most exciting field in biology. This Bioinformatics MSc course provides a unique hands-on learning experience in bioinformatics skills, by combining the latest advances in analysing high-throughput genomic, …

Online Bioinformatics Courses, Classes and Training .

Posted: (6 days ago) May 12, 2010 · Fundamentals of Bioinformatics Course: . This course aims to explore morality as applied to the sphere of biological sciences, especially to …


Om avtalen
Studenter fra de fleste fagmiljøene kan søke.

Antall utvekslingsplasser
Tre studenter i ett semester.

Prioritering
Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet.

Nivå
Bachelor (undergraduate) og master (graduate).

Språkkrav
4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole eller
TOEFL-test (Paper-based: minimum score of 600 and Test of Written English (TWE) of 5. Internet-based: minimum total score of 89 with no individual scaled score less than 21).

Godkjenning av studiepoeng
2.5 undergraduate credits tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU. 1,5 graduate credits tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

Skolepenger
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Semester inndeling
Høstsemesteret: september - desember.
Vårsemesteret: januar - april.

Visum og oppholdstillatelse:
Skal du studere i Canada i mindre enn seks måneder trenger du som norsk statsborger bare gyldig pass og opptaksbrev fra lærestedet ved innreise. For opp i mer enn seks måneder må du ha studentvisum (Study Permit).
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det The Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti, 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden så snart man kan. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum (Study permit).

Campus. Photo: University of Guelph


Obejrzyj wideo: SUBSTANSI GENETIK - BIOLOGI SMA KLS XII MIPA (Sierpień 2022).