Informacja

4.4E: Peroksysomy - Biologia

4.4E: Peroksysomy - Biologia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Peroksysomy neutralizują szkodliwe toksyny i przeprowadzają metabolizm lipidów oraz reakcje utleniania, które rozkładają kwasy tłuszczowe i aminokwasy.

cele nauczania

 • Wymień różne funkcje, które peroksysomy pełnią w komórce

Kluczowe punkty

 • Metabolizm lipidów i detoksykacja chemiczna to ważne funkcje peroksysomów.
 • Peroksysomy są odpowiedzialne za reakcje utleniania, które rozkładają kwasy tłuszczowe i aminokwasy.
 • Peroksysomy nadzorują reakcje, które neutralizują wolne rodniki, które powodują uszkodzenia i śmierć komórki.
 • Peroksysomy chemicznie neutralizują trucizny w procesie, w którym powstają duże ilości toksycznego H2O2, który jest następnie przekształcany w wodę i tlen.
 • Wątroba jest organem odpowiedzialnym przede wszystkim za detoksykację krwi, zanim przejdzie ona po całym ciele; w rezultacie komórki wątroby zawierają duże ilości peroksysomów.

Kluczowe terminy

 • enzym: białko globularne, które katalizuje biologiczną reakcję chemiczną
 • wolny rodnik: Dowolna cząsteczka, jon lub atom, który ma jeden lub więcej niesparowanych elektronów; są one na ogół bardzo reaktywne i często występują tylko jako gatunki przejściowe.

Peroksysomy

Rodzaj organelli występujących zarówno w komórkach zwierzęcych, jak i roślinnych, peroksysom to związane z błoną organelle komórkowe, które zawierają głównie enzymy. Peroksysomy pełnią ważne funkcje, w tym metabolizm lipidów i detoksykację chemiczną. Przeprowadzają również reakcje utleniania, które rozkładają kwasy tłuszczowe i aminokwasy.

W przeciwieństwie do enzymów trawiennych znajdujących się w lizosomach, enzymy w peroksysomach służą do przenoszenia atomów wodoru z różnych cząsteczek na tlen, wytwarzając nadtlenek wodoru (H2O2). W ten sposób peroksysomy neutralizują trucizny, takie jak alkohol, które dostają się do organizmu. Aby docenić znaczenie peroksysomów, konieczne jest zrozumienie pojęcia reaktywnych form tlenu.

Reaktywne formy tlenu (ROS), takie jak nadtlenki i wolne rodniki, są wysoce reaktywnymi produktami wielu normalnych procesów komórkowych, w tym reakcji mitochondrialnych, które wytwarzają ATP i metabolizm tlenu. Przykłady ROS obejmują rodnik hydroksylowy OH, H2O2i nadtlenek (O−2). Niektóre ROS są ważne dla pewnych funkcji komórkowych, takich jak procesy sygnalizacji komórkowej i odpowiedzi immunologiczne przeciwko obcym substancjom. Jednak wiele ROS jest szkodliwych dla organizmu. Wolne rodniki są reaktywne, ponieważ zawierają wolne niesparowane elektrony; mogą łatwo utleniać inne cząsteczki w całej komórce, powodując uszkodzenie komórki, a nawet śmierć komórki. Uważa się, że wolne rodniki odgrywają rolę w wielu destrukcyjnych procesach w organizmie, od raka po chorobę wieńcową.

Peroksysomy nadzorują reakcje neutralizujące wolne rodniki. Wytwarzają duże ilości toksycznego H2O2 w procesie, ale zawierają enzymy przekształcające H2O2 do wody i tlenu. Te produkty uboczne są następnie bezpiecznie uwalniane do cytoplazmy. Podobnie jak miniaturowe oczyszczalnie ścieków, peroksysomy neutralizują szkodliwe toksyny, dzięki czemu nie powodują uszkodzeń w komórkach. Wątroba jest organem odpowiedzialnym przede wszystkim za detoksykację krwi, zanim przejdzie ona po całym ciele; komórki wątroby zawierają wyjątkowo dużą liczbę peroksysomów.Uwagi:

 1. Ever

  Przepraszam za to, co interwenię… na mnie podobna sytuacja. Możemy zbadać.

 2. Ramond

  Wspaniały, bardzo zabawny pomysł

 3. Hipolit

  Nie złapany, nie wysoko! Dlaczego nazywa się to modlitwa, kiedy rozmawiasz z Bogiem i schizofrenią, skoro Bóg jest z tobą? Kiedy zdecydujesz się otrząsnąć się z dawnych czasów, upewnij się, że nie spadnie !!! Wszystko dobrego w życiu jest nielegalne, niemoralne lub otyłe

 4. Vuzil

  cenne informacje

 5. Dustin

  Rather amusing ideaNapisać wiadomość