Informacja

ZoologZoolog: naukowiec badający zwierzęta

Profesjonalne - co robisz

Zoolog to profesjonalista zajmujący się badaniami naukowymi zwierząt. Poza tym, że bardzo lubi zwierzęta, ten profesjonalista musi mieć cechy i umiejętności związane z badaniami naukowymi zwierząt.

Ponieważ zoologia jest bardzo szerokim obszarem, ponieważ istnieje tak wiele gatunków zwierząt, istnieją specjalności dotyczące pracy zoologa.

Zoolog może pracować na uniwersytetach, ogrodach zoologicznych i prywatnych firmach hodowlanych.

Główne specjalności

- Entomolog: bada owady

- Ichtiolog: bada ryby

- Ornitolog: tworzy i bada gatunki ptaków

- Herpetolog: specjalista w dziedzinie badań gadów i płazów

- Malakolog: bada mięczaki

- Ketolog: bada zachowanie i życie ssaków morskich

- Helminthologist: bada robaki

- Fikolog: zoolog, który bada glony

- Cinolog: badanie psów