Inne

Konsekwencje zanieczyszczenia glebyZanieczyszczenie gleby: przyczyny różnych problemów środowiskowych

Wprowadzenie

Zanieczyszczenie gleby powoduje różne problemy środowiskowe, wpływając również na inne segmenty środowiska, takie jak źródła, rzeki, morza, lustra wody itp.

Główne konsekwencje:

- Gleba może być niepłodna do sadzenia (nawożenia);

- Zanieczyszczenie rzek, wód gruntowych, źródeł, źródeł, jezior itp .;

- nierównowaga ekosystemów poprzez wymieranie roślin i zwierząt w dotkniętym regionie;

- Zmiany w gęstości i konsystencji gleby;

- nasycenie gleby;

- zmiany w typografii gleby;

- Utrata naturalnej zdolności drenażowej;

- Wzrost temperatury gleby w przypadku tworzenia się podziemnych gazów (np. Metanu i dwutlenku węgla)

- Impregnacja substancji zanieczyszczających;

- Zmiany w zapachu gleby, która stanowi glebę;

- Powstawanie osadów ściekowych na powierzchni;

- Osunięcie się ziemi na wzgórzach, spowodowane infiltracją ciekłych zanieczyszczeń.

Wideo: Rolnicze zanieczyszczenia wód przyczyny i skutki (Lipiec 2020).