Zalecane Ciekawe Artykuły

Informacja

15.3: Organizmy grzybopodobne - biologia

Myxogastria (formerly Myxomycota): Plasmodial Slime MoldsMyxomycetes (members of the Myxogastria) are fungus-like organisms called slime molds, but they are not members of Kingdom Fungi. When it dries out or runs out of food, it begins to make fruiting structures called sporangia (sporangium, singular).
Czytaj Więcej
Inne

Kości ludzkiego ciała - układ kostny

Kości: Równowaga i utrzymanie ludzkiego ciała Znajomość kości i układu kostnego Pomimo prostego wyglądu kość ma bardzo złożone i niezbędne funkcje do utrzymywania i równoważenia ludzkiego ciała. Powstaje z procesu znanego jako kostnienie, które może być śródbłonkowe (w obrębie błon tkanki łącznej) lub endochondralne (tworzenie się na formie chrząstki).
Czytaj Więcej
Informacja

4.1: Siedliska prokariontów, związki i mikrobiomy - biologia

Umiejętności rozwijania Zidentyfikowanie i opisanie unikalnych przykładów prokariontów w różnych siedliskach na Ziemi Zidentyfikowanie i opisanie relacji symbiotycznych Porównanie normalnej/komensalnej/miejscowej mikroflory z mikrobiotą przejściową Wyjaśnij, w jaki sposób klasyfikuje się prokarionty Wszystkie żywe organizmy są podzielone na trzy domeny życia: archeowce, bakterie i eukaria.
Czytaj Więcej